PROMOCJE:

AMB Legnica | Profesjonalne usługi czyszczące, maszyny sprzątające i sprzęt do utrzymania czystości | Odświeżacze powietrza - neutralizacja zapachów - Odor Absorber - AMB Legnica | Profesjonalne usługi czyszczące, maszyny sprzątające i sprzęt do utrzymania czystości

Notice: Undefined variable: seo_description in /home/ambinfo/domains/amb.info.pl/public_html/wp-content/themes/elision/header.php on line 284

Notice: Undefined variable: seo_keywords in /home/ambinfo/domains/amb.info.pl/public_html/wp-content/themes/elision/header.php on line 289
10249
single,single-portfolio_page,postid-10249,ajax_leftright,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Odświeżacze powietrza – neutralizacja zapachów – Odor Absorber

SPRING AIR znalazł ostateczne rozwiązanie dla dymu papierosowego.
ODOR ABSORBER jest pozbawiony własnego zapachu i nie tyle przykrywa
każdą nieprzyjemną woń, co zupełnie ją eliminuje, wiążąc molekuły dymu oraz każdego
innego niepożądanego aromatu.

O dwutlenku chloru

Zastąpienie jednego atomu tlenu chlorem w cząsteczce powszechnie znanego ozonu (O3) prowadzi do otrzymania związku chemicznego o równie silnych własnościach utleniających, a zarazem unikalnych własnościach użytkowych, wysoce atrakcyjnych dla dezynfekcji. Związkiem tym jest dwutlenek chloru (ClO2), występujący w stanie wolnym w postaci gazu. Gaz ten „uwięziony” w roztworze wodnym, z uwagi na szereg fascynujących zalet, dramatycznie dystansuje nie tylko inne typowe antyseptyki zawierające chlor, lecz także zdecydowanie góruje nad pozostałymi znanymi środkami odkażającymi dzięki swoim niepowtarzalnym własnościom.

Aktywność biobójcza ClO2
Mechanizm działania dezynfekującego

Badania mechanizmu aktywności dezynfekcyjnej wykazują dwa rodzaje oddziaływań:

reakcje specyficzne ClO2 z biocząsteczkami
wpływ ClO2 na czynności fizjologiczne mikroorganizmów.

W pierwszym przypadku wykazano, iż ClO2 może reagować z niektórymi wolnymi aminokwasami (cysteina, tyrozyna, tryptofan), nie stwierdzono jednak reakcji z cząsteczkami RNA. Powyższe badania pozwoliły wszelako na przyjęcie tezy, iż aktywność wirusobójcza może znaleźć uzasadnienie w reakcji z aminokwasami oraz tłuszczami proteinowo lipidowego kapsydu, jakkolwiek wykazano jednocześnie możliwość bezpośredniej reakcji dwutlenku chloru z niektórymi cząsteczkami RNA (np. wirusa polio) prowadzącej do uszkodzenia cząsteczki i tym samym uniemożliwienia jej replikacji. Wobec stwierdzonych silnych własności wirusobójczych, względem szeregu typów wirusów przyjmuje się, iż mechanizm dezaktywacji tych patogenów polega na oddziaływaniu obu wspomnianych czynników. Drugi typ mechanizmu postuluje spowolnienie a nawet uniemożliwienie syntezy protein czy to perforacji błon komórkowych. Koncepcja ta znalazła potwierdzenie w wynikach badań, dokumentujących reaktywność dwutlenku chloru względem cząsteczek protein i lipidów, prowadzącą to zniszczenia błony komórkowej.

Działanie bakteriobójcze

Wyniki badań ilościowych prowadzonych w latach 40-ch XXw. wykazują aktywność bakteriobójczą dwutlenku chloru przewyższającą aktywność tzw. chloru aktywnego. Wykazano, iż w zawiesinie, przy stężeniu 1-5 ppm ClO2 osiąga wysoką efektywność względem Escherichia Coli oraz Bacillus anthracoides. Podobnie wysoką – wyższą od chloru aktywność bakteriobójczą dwutlenku chloru wykazano w dezaktywacji Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, oraz spor Bacillus megatherium. Aktywność porównywalną z chlorem wykazano także w przypadku szczepów Salmonella typhosa oraz Salmonella paratyphi.

Działanie pierwotniakobójcze

W efekcie przeprowadzonych badan nad aktywnością dwutlenku chloru względem Lamblia, wykazano wyższą od chloru efektywność dezaktywacji tych pierwotniaków, uzyskując przy czasie kontaktu 60 min oraz stężeniu 1.5-2 ppm ClO2 stopień dezaktywacji 3-log (99.9%) w zakresie temperatur 1-25 o oraz pH6-9. Jakkolwiek w przypadku Criptosporidium stwierdzono ok. 8-o krotnie większą odporność form dojrzałych w porównaniu z Lablia, wykazano jednak, iż w przypadku 30-min kontaktu z roztworem o stężeniu wynoszącym zaledwie 0.22 ppm w sposób znaczący zanika zdolność infekcyjna inwazyjnych oocyst tego pierwotniaka chorobotwórczego.

Wyjątkowo wysoka aktywność biobójcza została wykazana w przypadku patogennych cyst ameb Naegleria gruberi. Stopień dezaktywacji 2-log (99%) został osiągnięty w szerokim zakresie pH, dla stężeń poniżej 1 ppm ClO2.

Działanie wirusobójcze

Badania laboratoryjne jak i zastosowania praktyczne potwierdziły aktywność dwutlenku chloru w dezaktywacji wirusów. Wykazano porównywalną lub wyższą od chloru aktywność roztworów ClO2 w stosunku do wirusów Poliomyelitis, Coxsackie B3, Echovirus7, Hepatitis A. Badania wykazały możliwość osiągnięcia stopnia dezaktywacji 4-log (99.99%) przy iloczynie CTPozostałe produkty:

Zapytaj o ten produkt
AMB Legnica: Prace wysokościowe, Czyszczenie obiektów wielkopowierzchniowych, Maszyny sprzątające, Odkurzacze, Myjki ciśnieniowe, Systemy higieniczne, Chemia, Systemy zapachowe, Czyściwa, Sprzęt manualny
Dystrybucja marek: Pramol Chemie, Kranzle, Adiatek, BKF, Filmop, Splast, Vermop, Fre-Pro, Kimberly-Clark, Purell, Gojo, Spring Air i innych